ESO İş Sağlığı ve Güvenliği - ELAZIĞ

Hizmetlerimiz

ESO OSGB'nin Hizmetleri

1-Risk Değerlendirmesi
2-Patlayıcıdan Korunma Dokümanı
3-İş yeri Hekimi -İş Güvenliği Uzmanı – Sağlık Personeli Görevlendirme
4-İşe Giriş – Periyodik – Portör Sağlık Muayenesi
5-Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
6-Acil Eylem Planları ve Tatbikatları
7-Kişisel Koruyucu Donanım Rehberliği
8-İş yeri Güvenlik ve Sağlık İşaretleme Rehberliği
9-Bağışıklama (Aşılama – Tetanos vs.)

hizmetlerimiz